Przeszłość;
od najstarszej do najnowocześniejszej

Szkoła powstała w 1899 r. Jest najstarszą szkołą zawodową w Tarnobrzegu. Zaczynała od kształcenia kadr zawodowych: fiakier (dorożkarz), koszykarz, kupiec, krawiec, szewc, stolarz, kowal, malarz, kamieniarz, mechanik i handlowiec. Podążając za zmieniającymi się czasami otwierała nowe kierunki, podnosząc standardy kształcenia. Od 1990 r. w jej skład wchodziły już m.in. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Gastronomiczne i Liceum Odzieżowe. W latach 1997- 2012 szkołą kierował Tadeusz Nowak. To czas, w którym powstawały nie tylko nowe profile kształcenia tj. Technikum Odzieżowe, Technikum Gastronomiczne i Technikum Handlowe, ale także wybudowany został nowy budynek szkolny wraz z pełnowymiarową halą sportową, znajdujący się przy ulicy Kopernika 49.


Teraźniejszość; na miarę XXI wieku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, to pięknie położony, wśród szpaleru drzew, szkolny budynek, przestronne sale, bogata baza dydaktyczna i zaangażowana kadra pedagogiczna. Wymienione atuty nie tylko ułatwiają zdobywanie wiedzy, ale sprawiają, że staje sie to przyjemnością. Szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia zawodowego: kelner, fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, oraz szeroki wachlarz szkolnictwa średniego: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy oraz najnowszy kierunek - technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych. Ponadto przy Szkole funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. W celu zwiększenia różnorodności oferty praktycznej nauki zawodu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nawiązał współpracę m.in z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno - Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Stowarzyszeniem Esteka. Partnerami strategicznymi Szkoły są Aviton Consulting, PLL Lot, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Polferrries Polska Żegluga Bałtycka. Uczestnictwo w wielu projektach edukacyjnych pozwala zaoferować uczniom atrakcyjne staże, kursy i szkolenia w kraju oraz za granicą.Przyszłość; sięgamy myślą wyżej, oferujemy więcej…

Liceum inne niż wszystkie, stawia sobie za cel sięgnięcie do najlepszych wzorów kształtujących współczesną elitę społeczną. Dołączając do konwencjonalnego programu kształcenia w liceum, nowe niestandardowe przedmioty: etykieta, i wystąpienia publiczne oraz taniec.
MŁODY CZŁOWIEKU! CHCESZ WZNIEŚĆ SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Liceum oferuje:
W dziedzinie etykiety:
• Kształtowanie umiejętności odnalezienia się wśród elit i różnych sytuacji biznesowych.
• Odkrycie mocnych stron osobowości, pomocnych w efektywnym kierowaniu zespołami ludzi.
• Umiejętność swobodnego poruszania się w otoczeniu podmiotów i instytucji kulturalnych oraz społecznych.
• Znajomość podstawowych zasad savoir-vivru w towarzystwie, ułatwiających osiąganie zakładanych celów np. biznesowych.
• Znajomość zasad erystyki (sztuki doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania).
W dziedzinie wystąpień publicznych:
• Szeroki wachlarz przedmiotów ogólnodydaktycznych, dostarczających wiedzy do przygotowania ciekawych, merytorycznych wystąpień.
• Umiejętność organizacji i prowadzenia konferencji prasowych.
• Wykształcenie umiejętności opanowania stresu i tremy podczas wystąpień publicznych.
• Rozwój własnej osobowości, ułatwiający nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.

W zakresie tańca

• Kształcenie umiejętności tanecznych otwierających kulturalne salony elit.
• Poznanie kroków i figur tanecznych uczących tolerancji i sztuki kompromisu jako jednej z istotnych form prezentacji zewnętrznych walorów osobowych.
• Umiejętność tańca jako jednej z istotnych form prezentacji zewnętrznych walorów osobowych.
• Wykorzystanie tańca jako istotnego aspektu w tworzeniu sprzyjających warunków w kontaktach interpersonalnych.


Copyright 2018 by szpyttomasz@gmail.com