SYLWETKA ABSOLWENTA


Absolwent Liceum innego niż wszystkie świadomie wybierze swoją ścieżkę kariery. Kształcenie umożliwi mu jasno okreslić cele w życiu. Będzie merytorycznie i emocjonalnie przygotowany do funkcjonowania we współcześnie szybko zmieniającej się rzeczywistości.


● zna biegle minimum dwa nowożytne języki obce
● zna podstawowe tańce standardowe
● zna podstawowe zasady erystyki
● zna podstawowe zasady savoir-vivru
● umie odnaleźć się w różnych sytuacjach biznesowych
umie opanować stres podczas wystąpień publicznych i prezentacji
● posiada szeroką wiedzę ogólną
● posiada umiejętności retoryczne
● posiada umiejętności opanowania tremy i stresu
● twórczy, pewny siebie i konsekwentny w działaniu
● wykorzystuje taniec w kontaktach interpersonalnych
● profesjonalnie buduje swój wizerunekCopyright 2018 by szpyttomasz@gmail.com